A megvalósított stratégiai hálózat
tervező alkalmazás

Az automatizált távközlési hálózattervezés magában foglalja a számítógépes algoritmusok és modellek használatát a kommunikációs hálózatok kiépítésének és kezelésének megtervezésére és optimalizálására. Ez jelenthet olyan feladatokat, mint az építési és anyagköltségek minimalizálása, a hálózati kapacitás és lefedettség optimalizálása, a távközlési aktív elemek legjobb helyének meghatározása, valamint a hálózat teljesítményének előrejelzése különböző forgatókönyvek esetén.

Az automatizált távközlési hálózattervezés célja tehát a költségek csökkentése, a hálózat teljesítményének javítása és a hatékonyság növelése, a hálózattervezéssel és -menedzsmenttel kapcsolatos számos folyamat automatizálásával.

Az automatizált távközlési hálózattervezés fő szempontjai a következők:

I. Mérföldkő:

A kifejlesztett rendszer térinformatikai adatbázisra épülve képes különböző forrásokból származó térinformatikai adatokat tárolni, valamint biztosítja a megjelenítendő térképi és nyomvonal adatok WEB GUI által történő kiolvasását.

Ebből az adatbázisból olvassa fel a rendszer a szükséges adatokat a hálózati stratégiai tervező moduljához, illetve a számított eredményeket szintén ebben az adatbázisban tárolja. A keretrendszer a felhasználó által konfigurált tervezési paraméterek és irányelvek szerint a rendelkezésre álló térinformatikai adatokból gyűjti a szükséges információkat az optimalizáló motor számára, és automatikusan előállítja, illetve megjeleníti a javasolt hálózati tervet.

Minden egyes terv változattal együtt a részletes kivitelezési és telepítési költségek is azonnal rendelkezésre állnak, azaz például az árokásás mértéke, az eszközök és kábelek elhelyezése.

Ezek az adatok technológiai és gazdaságossági döntések meghozatalában nyújtanak segítséget.

A rendszerünk a tervezés támogatása mellett egy együttműködési platformként is szolgál. Ez tehát egy olyan együttműködési platform megvalósítása, amely összehozza a különböző érdekelt feleket, például tervezőket, menedzsmentet, hálózatüzemeltetőket, berendezések szállítóit és szabályozó ügynökségeket, hogy összehangolják a hálózattervezést, a telepítést és a felügyeleti tevékenységeket.

A kiváltásra került (vastagkliensű) SmallWorld rendszerhez képest a tervező megoldásunk saját, web-es (vékonykliensű) keretalkalmazásba lett integrálva. A webalapú alkalmazások számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos asztali alkalmazásokhoz képest, többek között:

Az optimalizáló modul nagymértékben testre szabható módon a számos hálózati topológiai szabvány és előírás betarthatósága, valamint kifinomult ár modellek alkalmazhatósága érdekében.

A beépített optimalizáló motor magas teljesítménnyel és pontossággal a Point-to-Point, GPON, HFC, AETH és VDSL hozzáférési hálózati technológiákat támogatja.

Számos konkurens termékkel szemben egy olyan flexibilis optikai tervező rendszer kialakítása volt a cél a meglévő korábbi keretrendszer továbbfejlesztésével, amely nagy végpontszámú NGA hálózatok optimalizált tervezésén túl, képes magas rendelkezésre állású, országos méretű, transzport hálózatok esetén (geo-redundáns tartalék útvonalak meghatározása a sérülékenység minimalizálása érdekében) is tervezési feladatokat ellátni.

Célunk volt a piacon a stratégiai tervező motorunk a fent ismertetett, új fejlesztésű tervező keretrendszerbe illesztett implementálásával, hogy egy egyedi megoldást biztosíthassunk a konkurens termékekkel szemben.

II. Mérföldkő:

Az I. mérföldkőnél elért eredményekre alapozva a termék továbbfejlesztése volt, amely során új funkcionalitások és modulok kifejlesztése valósult meg.

A végtermék az első mérföldkő során kialakított rendszerelem döntéselőkészítő folyamatait vitte tovább, melyet automatizált folyamatokkal, algoritmusok mentén egy sokkal részletesebb tervezési megjelenítéssel, egy mélyebb – és professzionálisabb – szintű hálózattervezési támogatást valósít meg. Egy hálózat fejlesztési beruházás során ezekkel a komponensekkel tervezőrendszerünk már a kiviteli tervezést is képes lehet támogatni.

Hálózat tervezések során megkülönböztetjük a stratégiai- és a kiviteli-szintű tervezést. Stratégiai tervezésnek azt a tervezést nevezhetjük, ahol a korlátozottan rendelkezésre álló információ, tervezői kapacitás és idő következtében, egy nem túl részletes, azonban gazdasági elemzésekhez és beruházási döntések támogatásához rendkívüli módon hasznosítható tervek születnek.

A részletes kiviteli tervezés már az a tevékenység, ahol az erre szakosodott hiteles tervezők a távközlési hálózatot teljes részletességével, a szakhatósági engedélyezéshez és magához a kivitelezéshez szükséges részletezettséggel és pontossággal megtervezik és specifikálják.

A tervezési anyag a nyomvonalterveken túl egy sor különféle kivonatot is tartalmaz, amelyek a különféle tevékenységeknek és szakágaknak szolgál elengedhetetlen információkkal. Rendszerünk célja ezeknek a tervezési folyamatoknak a lehető legnagyobb mértékű automatizálása és intuitív informatikai eszközökkel történő támogatása, növelve az épülő hálózat hatékonyságát, csökkentve a tervezési időt, az anyagköltségeket és a hibalehetőségeket.


A MEGVALÓSÍTOTT KIVITELI HÁLÓZAT TERVEZÉST TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS

A térinformatikai alapú részletes kivitelezési telekommunikációs hálózattervezést támogató és automatizálási tervezőrendszer egy speciális eszköz, amely a távközlési hálózatok tervezését, engedélyeztetését és megvalósítását segíti, kihasználva a térinformatikai rendszerek (GIS) technológiát.

Ez a szoftver integrálja a térinformatikai adatok megjelenítését, elemzését és kezelését lehetővé tevő térinformatikai képesség alkalmazását, kifejezetten a telekommunikációs szektor részletes építési tervezésére szabott funkciókkal.

A kiviteli tervezést támogató funkcionalitás és automatizálhatóság fő szempontjai a következők:

A stratégiai tervezőrendszer továbbfejlesztésével a kiviteli tervezési feladatok támogatása biztosítható, különféle (a részletes kiviteli tervezéshez szükséges) adatkörök és a részletes kiviteli tervezési részfolyamatok integrálásával. Ilyen kategóriába sorolható támogatható témakörök:

közműegyeztetés, igényhely adatok felmérése, meglévő nyilvántartási adatok figyelembevétele, engedélyezési dokumentációk automatikus előállítása, nyilvántartási rendszerek automatikus felöltése stb.

Ennek a mérföldkőnek a teljesítése jelentős előrelépést jelent stratégiai tervezési rendszerünkben, továbbfejlesztve tervezőrendszerünket a kiviteli tervezési feladatok hatékony támogatásával. Az eredmény magában foglalja a részletes kiviteli tervezéshez nélkülözhetetlen változatos adatkörök integrálását és a kiviteli tervezésével kapcsolatos részfolyamatok beépítését. A támogatott témakörök, így a közműegyeztetés, az igények helyadatainak felmérése, a meglévő nyilvántartási adatok figyelembevétele, bizonyos engedélyezési dokumentációk automatikus elkészítése, a nyilvántartási rendszerek alkalmazása ebbe a kategóriába sorolhatók.

Ez a fejlesztés a részletes építési tervezés során felhasznált adatok bővülését vonja maga után, ami szükségessé teszi a korábbi adattartományok pontosítását. A tervezői portál rugalmas architektúrája fontos szerepet játszik abban, hogy hatékonyan alkalmazkodjon a tervezők és szolgáltatók által gyakran változó folyamatokhoz. Magyarországi viszonylatban konkrét, a minden potenciális ügyfél számára elengedhetetlen adatkörök meghatározásra kerültek, hangsúlyozva e struktúrák előzetes kialakításának fontosságát. Összességében ez a mérföldkő jelentős előrelépést jelent egy kifinomultabb és alkalmazkodóbb tervezőrendszer irányában, amely képes pontosan és hatékonyan kezelni a kiviteli tervezés bonyolultságát.

A továbbfejlesztett tervezőalkalmazás egy sor fejlett funkciót vezet be a felhasználói funkcionalitás és a projektmenedzsment javítása érdekében is. A legjelentősebb kiegészítések közé tartoznak a részletesebb szerkesztési funkciók, amelyek lehetővé teszik a pontos paraméterezést. Az adatok hierarchikus tárolása és kezelése egy épületen vagy telephelyen belül strukturált megközelítést biztosít, megkönnyítve a belső csomópontok, például szobák, szekrények, eszközök, kártyák és portok szervezését. A csomópontokon belüli szakaszok, például a patch-kábelek és a javítókábelek már hatékonyan kezelhetők.

Az alkalmazás egy árnyalt hierarchikus rendszert vezet be, amely lehetővé teszi az adatok tárolását különböző szinteken, például a nyomvonal, cső, kábel és szál szinten, kereszthivatkozási lehetőségekkel.

Tömeges adatmódosítási lehetőségek, beleértve a törlést és az attribútummódosítást, egyszerűsítik az adatkezelési feladatokat. A felhasználók mostantól koordináta-alapú és útkeresés alapú objektumokat hozhatnak létre a pontosabb térbeli megjelenítés érdekében.

A kibővülő keresési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára a térkép- és objektumalapú keresést összetett szűrők használatával. Az alkalmazás állapotmentési lehetőségeket vezet be, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy elmentsék a portál állapotát későbbi visszaállítás céljából. Emellett a projektmenedzsment funkciók beépítése számos terv párhuzamos kezelését teszi lehetővé, biztosítva az átláthatóságot és a hatékonyságot a komplex projektek kezelésében.

A mérföldkő során kifejlesztett funkciók együttesen lehetővé teszik a tervezőalkalmazás számára a bonyolult adattisztítási folyamatok kezelését, a külső adatforrások adatainak kihasználását a hálózat optimalizálásához, kompatibilitást biztosítanak az iparági szabványnak

megfelelő tervállományokkal, automatizálják a kiegészítő adatok generálását, és részletes kivitelezési tervkivonatokat készítenek a szabályozási és szolgáltatói követelményekhez igazodva.

Az ide sorolható témák közül néhány ismertetése a következő:

 • Az engedélyezési tervek DWG-fájljai: Az engedélyezési terveket rögzítő DWG-fájlok automatikus generálása, biztosítva a szabályozási szabványoknak való megfelelést.
 • A NMHH által meghatározott új adatformátum az EHO (egységes objektummodell), amellyel a magyarországi engedélyezési eljárások térinformatikai adatbázis alapokra lettek áthelyezve az elmúlt időszakban. A közös adatformátum és -tartalom, azaz az EHO kialakításával egységesen írhatók le az elektronikus hírközlési hálózatok legfőbb jellemzői. Tervezőrendszerünk belső tervezési folyamatai és adatstruktúrája és az EHO adattartalom közötti
 • Távközlési szolgáltatói kód szerinti tervfájlok: Távközlési szolgáltató kódspecifikációinak megfelelő tervfájlok készítése. Ez a funkció biztosítja, hogy a generált tervek megfeleljenek az iparági szabványoknak és a szabályozási irányelveknek.

A tervező portál flexibilis kialakításával ezeket a sokszor tervezőkként és szolgáltatókként eltérő folyamatokat hatékonyan lehet kialakítani. Magyarországi viszonylatban vannak bizonyos adatkörök, amiket minden potenciális ügyfél esetén hasznosítható.

Ezeket az adathalmazokat a 2. mérföldkő során integráltuk tervezőrendszerünkbe. Ide tartoznak többek között az alábbi adatkörök:

Lechner Tudásközpont földmérési adatszolgáltatások

 • Ortofotó
 • Ingatlanhatárok

Lechner Tudásközpont közműegyeztetési adatszolgáltatások

 • Hírközlési
 • Villamos
 • Szénhidrogén
 • Távhő
 • Vízellátás
 • Vízelvezetés

EHO XML adattartalmak kezelése

Országos közúthálózat (KIRA)

Címpontfelhők kezelése

 • Lechner Tudásközpont központi címregiszte
 • SZIP címadatbázis
 • GeoX címadatbázis

Nemzeti Földügyi központ adatok

 • Erdőhatárok
 • Natura2000 területek

Google StreetView integráció

Videó és képalapú felmérési adatok
Távolság és területmérés

III. Mérföldkő:

A kiviteli tervezés támogató környezethez integrált terepi felmérést és bejárást támogató alkalmazás megvalósítása

A 3. mérföldkő során a 2. mérföldkőnél elért eredménytermékhez szorosan integrált támogató alkalmazás készült el, amellyel a kiviteli tervezés során a helyszíni felmérést és bejárást lehet megtámogatni mobil eszközön keresztül. Az alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy interaktív és biztonságos módon férhessenek hozzá a szükséges adatokhoz terepi környezetben. A felmérési adatok rögzíthetőek, és meghatározott adatszerkesztési funkciók is biztosítottak.

Eredményként előáll a kiviteli tervező modulhoz integrált mobil alkalmazás, amellyel a helyszíni bejárás során a tárolt adatok interaktív térképes módon megjeleníthetőek és lekérdezhetőek, lehetőséget adva a felmérési adatok rögzítésére (képek, megjegyzések stb.), illetve a tárolt adatok módosítására. Ez számszerűsíthetően: 1 terepi felmérést támogató alkalmazás.

A mobilos alkalmazás nem helyettesíti a pontos helyszíni geodéziai felmérést és bemérést támogató ipari eszközöket. A mobilos alkalmazás célja, hogy költséghatékony módon nyújtson a felmérést végző kollégáknak egy olyan eszközt, amellyel saját mobil készülékeik segítségével, letisztult felületen keresztül legyenek képesek a tömeges felmérési adatokat rögzíteni, ellenőrizni és korrigálni, online vagy offline kapcsolatban állva a központi tervező alkalmazással.

A 3. mérföldkő során kifejlesztett felmérést támogató mobil alkalmazás optikai hálózatok kivitelezését és a terepi munkát támogató rendszere. A rendszer alapja egy szerver alkalmazás, amely integrációs feladatokat lát el a tervező portál és egy Jira projektmenedzsment szoftver között, emellett teljeskörűen kiszolgálja és irányítja a kliensek munkáját.

Az alkalmazást Android és iOS kliensekre lehet telepíteni. Segítségével a felhasználók képesek a kivitelezési projekt előre haladtának naplózására, alapvető felmérési feladatok ellátásra, a munkavégzéshez elengedhetetlen információk megtekintésére. A kliens térinformatikai információkkal kiegészített interaktív megjelenéssel nagyban segítheti a felhasználók terepi munkáját.

A térinformatikai alapú hálózattervező rendszer mobil kliens alkalmazása olyan eszköz, amely megkönnyíti a földrajzi információs rendszer (GIS) adatait használó hálózattervezési és -kezelési feladatokat. Lehetővé teszi felhasználói számára, hogy a terepen hozzáférjenek térképekhez és térinformatikai rétegekhez, és interakcióba léphessenek azokkal, elemzési, tervezési és hálózati infrastruktúra optimalizálási célokkal.

A mobil kliens alkalmazások főbb jellemzői a következők:

Az alkalmazás több forrásból is kap információkat. A térképes WMS funkciók forrása a kiviteli tervező modul térinformatikai adatbázisa, a csomóponti leíró adatok forrása egy a kiviteli tervező modullal szinkronizált Jira projekttámogató rendszer, így a kivitelezés támogatása és a felmérés mellett a munkaidő nyilvántartás és előrehaladás mérése is lehetségessé válik. A Jira természetesen csak opcionális eleme az architektúrának.

A mérföldkő teljesítése komoly előrelépést jelent a kiviteli tervezés- és az hálózatok üzemeltetésének támogatásában. Az alkalmazás átfogó eszközkészlettel ruházza fel a hálózattervezőket és üzemeltetőket a hálózati infrastruktúra megjelenítéséhez, elemzéséhez és optimalizálásához a rendelkezésre álló tervezőrendszer térinformatikai adatainak felhasználásával. Ez a képesség lehetővé teszi számukra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak, mint például a tornyok vagy antennák optimális helye, a kábelek vagy az optikai szálak hatékony útvonala, végponti információk pontos felmérése, valamint a hálózatbővítés vagy -fejlesztés lehetséges területeinek azonosítása. A térinformatikai technológia kihasználásával az alkalmazás holisztikus képet ad a hálózati környezetről, megkönnyíti a stratégiai és kiviteli tervezést, valamint biztosítja a hálózati erőforrások hatékony telepítését és működtetését.

A mobil kliens alkalmazás fokozza a hálózattervezés és -üzemeltetés agilitását és hatékonyságát azáltal, hogy a helyszíni technikusok az alkalmazás segítségével az aktuális adatokon alapuló helyszíni felméréseket végezhetnek, eszközinformációkat frissíthetnek, és térbeli elemzéseket végezhetnek valós időben, még offline környezetben is. Ez a mobilitási és kapcsolódási szint javítja a kommunikációt a helyszíni csapatok és a központi iroda között, felgyorsítja a döntéshozatali folyamatokat, és javítja a hálózatkezelés általános válaszkészségét. A hálózattervezés teljes digitalizációjához való vezető úton a helyszíni munka térinformatikai alapú támogatása fontos lépést jelent.

A mobil felmérő kliens használatának előnyei:

Funkcionális jellemzők:

A tervező portállal közös bejelentkezési adatok:

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zökkenőmentesen hozzáférjenek a mobilalkalmazáshoz a tervezési portálon meglévő bejelentkezési adataikkal. A bejelentkezési adatok megosztásával a felhasználók elkülönített hitelesítés szükségessége nélkül válthatnak át a tervezőportál és a mobilalkalmazás között, ezzel egyszerűsítve a felhasználói élményt és javítva a termelékenységet.

Egyedi térképrészletek megjelenítése a szerver és a tervezési portál segítségével:

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek és megjelenítsék a szerverről és a tervezési portálról származó részletes térképinformációkat. A több forrásból származó adatok integrálásával a felhasználók átfogó és naprakész térképrészletekhez férhetnek hozzá, beleértve a hálózati infrastruktúrát, a földrajzi jellemzőket és a tervezési adatokat, ami javítja a megalapozott döntések meghozatalát a hálózat tervezése és üzemeltetése során.

Több megjelenítési nézet a különböző felhasználói igényekhez:

Az alkalmazás többféle megjelenítési nézetet kínál a különböző felhasználói igényekhez és preferenciákhoz szabva. Függetlenül attól, hogy a felhasználóknak magas szintű áttekintésre van szükségük a hálózati infrastruktúráról vagy részletes információkra van szükségük bizonyos hálózati összetevőkről, testreszabhatják megjelenítési beállításaikat, hogy hatékonyan hozzáférjenek a legfontosabb információkhoz. Ez a rugalmasság különféle felhasználói szerepköröket és munkafolyamatokat tesz lehetővé a hálózat tervezési és üzemeltetési folyamatán belül.

Támogatja a közvetlen útvonaltervezést a munkavégzés helyére:

A felhasználók az alkalmazás segítségével közvetlen útvonalakat tervezhetnek a kijelölt munkahelyükre. Ez a funkció növeli a terepi technikusok hatékonyságát azáltal, hogy közvetlenül a mobil eszköz beépített térképalkalmazásának segítségével nyújt navigációs támogatást, így nincs szükség több eszköz közötti váltásra. Az útvonaltervezés egyszerűsítésével a felhasználók optimalizálhatják a terepen töltött idejüket, és javíthatják az általános működési hatékonyságot.

Támogatja az új jegyek létrehozását a kibocsátott jegyeken kívül:

Az alkalmazás a meglévő jegyek kezelése mellett lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a mobil felületről készítsenek új jegyeket. Ez a funkció lehetővé teszi a helyszíni személyzet számára, hogy útközben új feladatokat vagy munkamegrendeléseket kezdeményezzen, biztosítva a felmerülő problémák vagy követelmények azonnali kezelését. A jegykészítés támogatásával az alkalmazás elősegíti a proaktív hálózatkezelést és javítja a helyszíni műveletek reakciókészségét.

A kifejlesztett mobil alkalmazás együttesen a stratégiai- és kiviteli tervezést támogató kollaborációs portál alkalmazásával megfelelően képes lehet biztosítani a hálózattervezések magas szintű digitalizációját. Ennek a megközelítésnek az alkalmazásával a központi térinformatikai alapokon tárolt tervezési adattartalmak, központi információforrásként mindig a valós állapotnak megfelelő képet mutatják a tervezési és kivitelezési projektek résztvevőinek számára, növelve ezzel az átláthatóságot, a hatékonyságot és a nyomonkövethetőséget.

Back to top