ICT Szolgáltatás menedzsment

Teljesítmény monitorozás, infrastruktúra nyilvántartás, hibadetektálás, minőség menedzsment, vezetői dashboard-ok kialakítása

A vállalatok és intézmények, amelyek IT és kommunikációs szolgáltatásokat vesznek igénybe, joggal igénylik, hogy folyamatosan követhessék, felügyelhessék a kapott szolgáltatás legfontosabb paramétereit: a szolgáltatási szerződésben vállalt értékek teljesülését, a szolgáltatás árát, a trendekből következtethető szolgáltatás módosításokat stb.

Ön akár cégvezető, akár IT szakember, a Netvisor ICT szolgáltatás menedzsment rendszerei és tapasztalt szakértői segítségével ICT szolgáltatásaik és ICT infrastruktúrájuk minőségi rendelkezésre állását tudja napra készen felügyelni.

A Netvisor ügyfeleinek mindig a meglévő infokommunikációs eszközeihez legjobban illeszkedő, ugyanakkor költséghatékony ICT szolgáltatás menedzsment megoldásokat kínál, amelyek az alábbiak:

Üzemeltetés támogató rendszerek

Teljesítmény monitorozás

Az ICT szolgáltatások egységes performancia monitorozása segítségével az ICT üzemeltető munkatársak proaktívan és hatékonyabban tudják a problémákat elhárítani, a napi üzemeltetési feladataikat ellátni.

Infrastruktúra nyilvántartás

A térkép alapú többrétegű műszaki nyilvántartás az új informatikai szolgáltatások gyors létrehozásának és aktiválásának elengedhetetlen eszköze.

Hiba-detektálás

Az egységes hiba- és riasztás felügyelet elősegíti a gyors hibaelhárítást, a szolgáltatáskiesések időtartamának minimalizálását, illetve a proaktív hibamenedzsmentet.

Hálózat felderítés és dokumentálás

Automatikus hálózatfelderítés segítségével a hálózat végponttól végpontig gyártófüggetlenül felderíthető, és e naprakész hálózati információ nélkül elképzelhetetlen a hálózatok üzemeltetése.

Minőség menedzsment

ICT szolgáltatás minőség menedzsment termékünk segítségével egyedülállóan objektív és pontos SLA riportok készíthetők és műszerfal áll rendelkezésre.

Vezetői dashboard-ok

A Netvisor által egyedi igények szerint megvalósuló vezetői dashboard feladata, hogy a felső vezetés és az üzemeltetésért felelős vezetők számára összefoglaló információt nyújtson a felügyelt szolgáltatásokkal szemben megfogalmazott elvárások időszakos alakulásáról.

IPTV szolgáltatások minőség biztosítása

Megoldásunk az IPTV szolgáltató központ, az átviteli hálózatok és végfelhasználói berendezések által nyújtott multi-play szolgáltatások átfogó minőségbiztosítását valósítja meg.

Vezetői dashboardok kialakítása

A Netvisor üzemeltetés támogató menedzsment rendszerei által nyújtott vezetői dashboard feladata, hogy az üzemeltetésért felelős vezetők és a felső vezetés számára összefoglaló információt nyújtson a felügyelt szolgáltatásokkal szemben megfogalmazott elvárások időszakos alakulásáról, teljesítmény degradáció esetén pedig jól látható módon hívja fel a figyelmet a jelentkező problémára.

Ezek a dashboard-ok (vezérlőpultok) technikailag egy tömör, egy vagy néhány képernyőn kirajzolható, jól áttekinthető on-line diagrammok, amely folyamatosan előre beállítható időintervallumban frissülnek. A több-oldalasra beállított riportok a dashboard felületen nem egy hosszú, lapozandó dokumentumként, hanem a GUI-n kényelmesen kattintható oldalakon jelennek meg. Az egyes oldalak tartalmazhatnak linkeket, amelyeken keresztül részletesebb adatokhoz, pl. más dashboard oldalakhoz vagy akár az adott teljesítmény mutatók időbeli alakulásának részletes listázásához lehet eljutni.


Mutass többet

ICT nyilvántartás / Infrastruktúra nyilvántartás

Az ICT üzemeltetés támogató szervezetek számára egyik legfontosabb támogató felügyeleti eszköze a műszaki nyilvántartó rendszer.

Modell alapú dinamikus műszaki nyilvántartás lényege, hogy a fizikailag kiépült és az azokra telepített logikai ICT rétegek, és kapcsolataik valósághűen és pontosan legyenek tárolva az ICT környezetnek leginkább megfelelően gyártó független modell szerint, amely a hibaelhárításhoz, valamint a kapacitás gazdálkodáshoz elengedhetetlenül szükséges. A Netvisor NETinv terméke teljeskörűen tudja kezelni ezeket az elvárásokat, mind fizikai (földrajzi és fizikai elhelyezkedés) mind logikai (eszközök, összeköttetések) szinten.


Mutass többet

ICT infrastruktúra felderítés / Hálózat felderítés és dokumentálás

A felügyelt ICT komponensek nagy száma és azok összetett kapcsolatai miatt automatikus felderítési funkciót megvalósító rendszer alkalmazása szükséges.

A Netvisor IP Explorer terméke teljesen automatizált módon képes inhomogén IP hálózatok és infrastruktúra elemek, és azok logikai kapcsolatainak felderítésére és dokumentálására. A felderítés során ez a rendszer az eszközök közvetlen vagy az informatikai és hálózat felügyeleti rendszerek elérésével átveszi az infrastruktúra és azok kapcsolati adatait. A NETinv termékhez kapcsolódva képes ezeket a logikai információkat a NETinv nyilvántartásba automatikusan feltölteni.


Mutass többet

ICT teljesítmény monitorozás, felügyelet

A teljesítmény felügyeleti rendszer feladata az IT infrastruktúra, hálózat és alkalmazás kulcs teljesítmény mutatók begyűjtése, tárolása és szükség esetén riasztások generálása az üzemeltetők részére.

A felügyelt távközlési hálózat, informatikai infrastruktúra és az azon futó alkalmazások teljesítmény monitorozásának célja az, hogy az üzemeltető szervezet pontosan láthassa az ICT rendszereinek tényleges elérhetőségét és teljesítőképességét, a monitorozás alapján nyert információk felhasználásával gyorsan értesüljön a rendszerek működésében jelentkező teljesítmény csökkenésről, és a rendszer által biztosított információkkal támogatást kaphasson az okok pontos és gyors feltárásához. Ezek a mérések jól használhatók a fizikai és logikai erőforrás szűk keresztmetszeteinek és kapacitás problémáinak időben történő felderítésére, valamint a rendszer által biztosított szolgáltatások minőségének igazolására. A NETvisor PerformanceVisor (PVSR) terméke jól skálázható módon és egykapusan, az egyes ICT technológiákon átívelve képes a felügylet rendszerekről egységes képet nyújtani az üzemeltetők számára.


Mutass többet

ICT hibafelügyelet / Hiba-detektálás

A hibafelügyeleti rendszer feladata, hogy modellezési alapon, szabályok és korrelációk használatával történő hibaanalízist végezzen a rendszerbe érkező infrastruktúra riasztási esemény adatok alapján.

A hibafelügyeleti rendszer a beérkező események feldolgozásának eredményeképpen a hibák közti ok-okozati összefüggéseket és gyökér okokat meghatározza, s ezek segítségével lerövidíti a hibaelhárítási folyamatot, csökkentve ezzel a szolgáltatáskiesés időtartamát. A hálózat és infrastruktúra modell adatai közvetlenül érkezhetnek a nyilvántartási rendszerből. A Netvisor Fault Manager (FM) terméke a NETinv adataira építve képes korrelált esemény feldolgozásra figyelembe véve az egyes felügyelt rendszerekről a PVSR-en keresztül érkező teljesítmény degradációs küszöbszint riasztásokat is.


Mutass többet

ICT Szolgáltatás minőség felügyelet / Minőség menedzsment

Az ICT szolgáltatások minőségének átfogó értékelése, akár a szerződéses ügyfél SLA feltételeknek való megfelelés igazolásához, akár belső üzemeltetői OLA értékelés céljából kiemelt feladat egy informatikai üzemeltető szervezetben.

Ehhez szükséges az ICT rendszerekből a kulcs teljesítmény mutatók (Key Performance Indicator - KPI) begyűjtése, feldolgozása, kiértékelése és az eredményekről riportok előállítása, továbbá a mért adatok pillanatnyi állapotnak dashboard felületen keresztüli megjelenítése. Minden feldolgozott adat eredetileg valamely társ ITIL ticketing, teljesítmény és hiba felügyeleti rendszerekből származik, tehát az SLA menedzsment rendszer egy adatintegráló funkciót is betölt az üzemeltetés támogató rendszerek között. A Netvisor SLA Suite terméke egy kapus módon ellátja ezeket a feladatokat.


Mutass többet

IPTV felügyelet / IPTV szolgáltatások minőség biztosítása

Az IPTV szolgáltatások minőség biztosításához rugalmas és sokoldalú teljesítmény- és szolgáltatás minőség menedzsment megoldás alkalmazása elkerülhetetlen.

A szolgáltatók az IPTV előfizetőik minőségi elvárásainak szeretnének megfelelni azzal, hogy a szolgáltatói hálózatot átfogóan monitorozzák és folyamatosan fejlesztik pl. az elérési vonalak javításával. A Netvisor iTVSense terméke IPTV specifikus műszerfalként megjeleníti a mérési- és riasztási- valamint további adatforrásokból (pl. IPTV Middleware) származó adatokat. A Netvisor mérőszondák (probes) képesek a szolgáltatói hálózat különböző helyeire telepítetten az IPTV vételi adatokat mérni (veszteség, jitter, MDI stb.), és ezeket az adatokat szerver oldal felé elküldeni.


Mutass többet

Referenciák

MÁV Zrt. vonali rekonstrukció

 • Infrastruktúra-fejlesztés távközlési feladatait támogató platform kialakítása
 • Az optikai hálózat, az IP/MPLS és DWDM átviteli hálózat, valamint a GSMR-2 rendszer üzemeltetés támogató rendszere magas szintű rendszertervének elkészítése
 • IP/MPLS és DWDM átviteli hálózat kiépítése
 • Fényvezető kábelhálózat kiépítésének részletes (engedélyezési és kivitelezési) tervezése
 • A GSM-R 2 rendszer üzemeltetés támogató rendszerének megvalósítása

KIFÜ Szupergyors
Internet Projekt

A Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer támogatta a „Szupergyors Internet Projekt” összes fázisát:

 • Mapping: szolgáltatás mapping, infrastruktúra mapping
 • Stratégiai tervezés
 • Pályáztatás
 • Kiviteli tervezés támogatása
 • Megvalósítási projekt monitorozása

Magyar Országos
Közjegyzői Kamara

Az IT infrastruktúra fejlesztése, kibővítése, támogatása 2012 óta

 • Szakértői üzemeltetés támogatási szolgáltatás 0/24 rendelkezésre állással
 • Storage replikáció kialakítása
 • Új adatközpont létesítésében részvétel (kábelezés, tápellátás, hálózat, alap infrastruktúra kialakítása)
 • IP telefonrendszer megvalósítása
 • 2 telephelyes katasztrófatűrő működés kialakítása

További szolgáltatások

ICT Stratégia- és koncepcióalkotás, audit

Informatikai, távközlési stratégiai tanácsadás, koncepciókészítés, rendszerauditok lebonyolítása

ICT Infrastruktúra
tervezés

ICT hálózatok és adatközpontok tervezése

ICT Rendszerintegráció

Vezető gyártók hardver és szoftver rendszereinek megvalósítása, integrációja, támogató rendszereinkkel menedzselve/span>

Rendszerüzemeltetés, outsourcing vagy SaaS formában

ICT rendszerek üzemeltetése ügyfélszolgálattal, szakértői és gyártói támogatással

ICT Szolgáltatás menedzsment

Teljesítmény monitorozás, infrastruktúra nyilvántartás, hibadetektálás, minőség menedzsment, vezetői dashboard-ok kialakítása

Egyedi szoftverfejlesztés

Egyedi szoftvermegoldások, alkalmazások, fejlesztése és implementálása

IT biztonsági megoldások

Többszintű és teljeskörű IT védelmi rendszerek tervezése és megvalósítása

Ipar 4.0 valamint K+F

Ipar 4.0 megoldások a gyártás teljes folyamatára, KFI ökoszisztéma értékteremtő képesség

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal

Back to top