Projektjeink

Folyamatban lévő projektjeink

BAR: Optikai stratégiai tervező és nyilvántartó rendszer fejlesztése a Netvisor Zrt.-nél

A kedvezményezett neve: Netvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Projekt azonosító száma: BAR-1.1.1-22-2022-00037
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.07.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.06.30.
Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 895 932 088 Ft
A megítélt támogatás összege: 627 152 462 Ft

A szakmai készültségi fok az 1. mérföldkő eléréséig: 37%
A pénzügyi készültségi fok az 1. mérföldkő eléréséig: 35%

A tervezett optimalizáló modul nagymértékben testre szabható a számos hálózati topológiai szabvány és előírás betarthatósága, valamint kifinomult ármodellek alkalmazhatósága érdekében.

A beépített optimalizáló motor magas teljesítménnyel és pontossággal a Point-to-Point, GPON, HFC, AETH és VDSL hozzáférési hálózati technológiákat támogatja.
Számos konkurens termékkel szemben egy olyan flexibilis optikai tervező rendszer kialakítása a cél, amely nagy végpontszámú NGA hálózatok optimalizált tervezésén túl, képes legyen magas rendelkezésre állású, országos méretű, transzport hálózatok esetén (geo-redundáns tartalék útvonalak meghatározása a sérülékenység minimalizálása érdekében) is tervezési feladatokat ellátni.

A stratégiai tervezés a megfelelően részletes tervezési adatokkal kiegészítve tovább vihető a kiviteli tervezés szintjére. Célunk a piacon ennek az iránynak az implementálásával egyedi megoldást biztosítani a konkurens termékekkel szemben, amely így a részletes kiviteli tervezés tevékenységét is támogathatja.

A megvalósuló rendszer térinformatikai adatbázisra épülve képes lesz különböző forrásokból származó térinformatikai adatokat tárolni, valamint biztosítja a megjelenítendő térképi és nyomvonal adatok WEB GUI által történő kiolvasását.Az 1. mérföldkőben elért célok, elvégzett tevékenységek

A hálózatok tervezéséhez kifejlesztett támogató eszközeinket korábban a meglehetősen merev és költséges GE SmallWorld térinformatikai rendszerbe integráltuk. A döntés mellett az állt, hogy a SmallWolrd sokáig piacvezető szerepet játszott be világ szinten a térinformatikai nyilvántartások tekintetében. Jelen fejlesztéssel ezeket a meglévő és fejlesztés alatt álló tervezéstámogató eszközeinket tudtuk egy központi, saját fejlesztésű flexibilis, vékony kliensű alkalmazásba helyezni, ezzel is biztosítva, hogy gyorsabban, rugalmasabban (az ügyféligényekhez jobban igazodva) és versenyképesebb árazással tudunk a felmerülő üzleti lehetőségekre reagálni.

Az 1. mérföldkő elsődleges célja tehát a vékonykliensű (webes) alkalmazás fejlesztése volt, hogy interaktív módon, (elsődlegesen) térképen vizualizálva alkalmazhassuk a meglévő, nagy hatékonyságú, automatikus és optimalizált tervezés biztosító hálózattervező alkalmazás-motorjainkat.

Célunk volt a piacon a stratégiai tervező motorunk a fent ismertetett, új fejlesztésű tervező keretrendszerbe illesztett implementálásával, hogy egy egyedi megoldást biztosíthassunk a konkurens termékekkel szemben.

Az 1. mérföldkő során a NETvisor fejlesztésével kiváltásra kerültek, a korábbi SmallWorld termékre épülő adatbázisok és rendszerek, ezáltal a NETvisor stratégiai tervező modul fejlesztése függetlenedik a külső harmadik fél termékétől.

Az egyedileg lefejlesztett rendszerelemek, már az új piaci igényekhez, a legújabb technológiákhoz alkalmazkodva kerültek kialakításra. Továbbá a SmallWorld-re támaszkodó komponensek egy régebbi, zárt, saját programnyelven megalkotott terméke teljes mértékben kiváltásra került. Eredményként előállt a – korábban a SmallWorld vastagkliensbe ágyazott, a SmallWorld folyamatokra és SmallWorld adatbázisra implementált – stratégiai tervező rendszer saját független vékonykliensű környezete és saját térinformatikai adatbázis sémája. Ez számszerűsíthetően: 1 stratégiai tervező modul.


Mutass többet

Piaci KFI: Az infokommunikációs infrastruktúrák életciklusmenedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer, illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok elvégzése.

A kedvezményezett neve: Netvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00203
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.09.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.08.31.

Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 315 873 630 Ft
A megítélt támogatás összege: 197 217 585 Ft
A saját forrás összege: 118 656 045 Ft

A kutatási-fejlesztési projekt célja, hogy a Netvisor Zrt. a meglévő tervező és üzemeltetéstámogató eszközeit napjaink követelményeinek kielégítésére alkalmas új elemekkel bővítse, továbbfejlessze és egy egységes rendszerbe

integrálja, amely ezáltal új, innovatív, piacképes termék illetve szolgáltatás formájában lesz elérhető a Netvisor Zrt. ügyfelei számára.A projekt részletes célja:

A versenyképes gazdaságok a korszerű infrastruktúrákat használó szolgáltatásokra alapozottak. Az infrastruktúrákon belül az infokommunikációs infrastruktúrák kiemelt szerepet játszanak, mivel más infrastruktúrákba beépülve magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtó intelligens infrastruktúrák létrehozását biztosítják, így ezek az “infrastruktúrák infrastruktúrájának” tekinthetők. A fentiekből következően az infrastruktúrák, s ezen belül különösen az infokommunikációs infrastruktúrák folyamatos fejlesztése minden társadalom alapvető érdeke és feladata. Az infrastruktúra fejlesztések legfőbb problémái, hogy rendkívül komplex, munka-, idő- és költségigényes feladatok, a feladatok elvégzésében bekövetkezett csúszások, a rendszer működésében bekövetkezett kiesések jelentős költségnövekedést és bevételkiesést okoznak. Ezek a problémák csak úgy kezelhetők, ha az infrastruktúrák fejlesztése olyan életciklusmenedzsment szemléletű fejlesztésekben történik, amely az életciklus minden fázisában, így a projekt előkészítésben (stratégiai tervezés, elemzés és döntéshozatal), a kiviteli tervezésben, a kivitelezésben, valamint az infrastruktúra működtetésében a leghatékonyabb eszközöket, rendszereket és módszertanokat alkalmazza.

A Netvisor Zrt. célja, hogy a jelen kutatási-fejlesztési projekt keretében a meglévő tervező és üzemeltetéstámogató eszközeit a fenti követelmények kielégítésére alkalmas új elemekkel bővítse, továbbfejlessze és egy egységes rendszerbe integrálja, amely ezáltal új, innovatív, piacképes termék illetve szolgáltatás formájában lesz elérhető a Netvisor Zrt. ügyfelei számára.

A projekt keretében végzendő K+F tevékenység főbb céljai és várható eredménye a tervezési feladatokat támogató rendszer vonatkozásában:

• A tervezőrendszer alkalmas legyen az elérési hálózatokon túl transzporthálózatok tervezésére is
• Biztosítsa, hogy a meglévő elérési hálózat tervező rendszer képes legyen a legkorszerűbb távközlési technológiákat alkalmazó hálózatok tervezésére
• A tervezőrendszer biztosítsa a hálózatok tervezéséhez szükséges, a hálózati környezet minden releváns aspektusát leíró adatok kezelését és figyelembevételét, mely egy többrétegű hálózati modell kidolgozásával és alkalmazásával érhető el
• Biztosítson egy olyan, a tervezési és a kivitelezési folyamat során rendelkezésre álló kollaboratív tervezési környezetet, amely az összetett, komplex rendszerek fejlesztése esetén minden érintett szereplő számára lehetővé teszi az egymásra ható részrendszerekben és a környezetben, illetve környezet leíró adatokban bekövetkezett változások azonnali figyelembevételét és az érintett alrendszerek automatikus újratervezését

A projekt főbb céljai és várható eredménye az üzemeltetéstámogató rendszer vonatkozásában:

• Az üzemeltetéstámogató rendszer biztosítsa a felügyelt rendszer működésére jellemző adatok legkorszerűbb, telemetria alapú begyűjtését
• Az üzemeltetéstámogató rendszer tegye lehetővé a felügyelt rendszer működésére jellemző adatok prediktív analízisét, anomáliák előrejelzését és detektálását gépi tanulás / mesterséges intelligencia alapú eljárások használatával


Mutass többet

Megvalósított projektjeink

VKE: Vállalati környezet IoT keretrendszerének létrehozása

Partnereinkkel, a BME Automatizálási Tanszékkel és a CS-Process Mérnöki Kft-vel kidolgoztunk egy menedzselt IoT keretrendszert, amelynek segítségével a termelővállalatok gyorsan és költséghatékonyan tudják tevékenységüket átalakítani vagy bővíteni a negyedik generációs digitális elveknek megfelelően.

A keretrendszer lehetővé teszi az ipari léptékű elosztott szenzor- és vezérlő-hálózatok kialakítását azzal, hogy biztosítja a hálózatok hosszú távú működéséhez és hatékony használatához szükséges egységes és egymással szorosan integrált szoftver komponenseket.

Kiemelt célunk az volt, hogy a keretrendszer támogassa a szenzoros és vezérlő kommunikációs technikák diverzitását, azaz alkalmas legyen publikus és privát, vezetékes és rádiós, nagy és csekély adatforgalmú, valamint az ezeket vegyesen használó szenzorhálózatok megvalósítására is.

A rendszer megkülönböztető jellemzője a fokozott üzem- és adatbiztonság garantálása a rendszerhierarchia minden szintjén, újdonsága pedig a hatékony üzemeltethetőség, a privát és szolgáltatói környezetben való, több szakterületet lefedő alkalmazhatóság együttese.

NAPA-WINE: P2P TV távközlési vonatkozásai

A Netvisor fontos feladatot teljesített az Európai Unió FP7-ICT-2007 programjához tartozó, a lezárult P2P TV távközlési vonatkozásait vizsgáló NAPA-WINE projektben, ahol több európai egyetemmel és vállalattal dolgoztunk együtt.

A különféle P2P streamelési lehetőségek hatását és a Napa-Wine megközelítés hatékonyságát (a hagyományosabb megközelítésekhez képest) vizsgáltuk valódi streaming kliensek valós körülmények között történő futtatásával.

ECONET: Energiatakarékos hálózatok

Alapító tagként vettünk részt az EU 7-es számú Keretprogramja által támogatott ECONET (low Energy COnsumption NETworks) projekt fejlesztési munkájában, ahol a kutatás lényege, hogy a hálózati eszközöket illetően olyan új technológiákat, integrált vezérlési követelményeket és mechanizmusokat fejlesszünk és teszteljünk, amelyek energiát takarítanak meg oly módon, hogy a hálózati kapacitásokat és erőforrásokat dinamikusan igazítják a pillanatnyi forgalmi terheléstől és felhasználói igényektől függően, miközben átfogóan biztosítják a szolgáltatás minőségét.

mPlane: Internet átfogó mérése és monitorozása

A 2012 novemberében indult és 16 konzorciumi tag – távközlési szolgáltató, egyetem, nagy és kis-közepes vállalat – együttműködésével a projektben az Internet teljesítmény- és rendelkezésre állási problémáinak okait kutattuk.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal

Back to top