Projektjeink

Folyamatban lévő projektjeink

BAR: Optikai stratégiai tervező és nyilvántartó rendszer fejlesztése a Netvisor Zrt.-nél

A kedvezményezett neve: Netvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt.
Projekt azonosító száma: BAR-1.1.1-22-2022-00037
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.07.01.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.05.31.
Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 895 932 088 Ft
A megítélt támogatás összege: 627 152 462 Ft

A szakmai készültségi fok a 3. mérföldkő eléréséig: 100 %
A pénzügyi készültségi fok a 3. mérföldkő eléréséig: 100%

A tervezett optimalizáló modul nagymértékben testre szabható a számos hálózati topológiai szabvány és előírás betarthatósága, valamint kifinomult ármodellek alkalmazhatósága érdekében.

A beépített optimalizáló motor magas teljesítménnyel és pontossággal a Point-to-Point, GPON, HFC, AETH és VDSL hozzáférési hálózati technológiákat támogatja.
Számos konkurens termékkel szemben egy olyan flexibilis optikai tervező rendszer kialakítása a cél, amely nagy végpontszámú NGA hálózatok optimalizált tervezésén túl, képes legyen magas rendelkezésre állású, országos méretű, transzport hálózatok esetén (geo-redundáns tartalék útvonalak meghatározása a sérülékenység minimalizálása érdekében) is tervezési feladatokat ellátni.

A stratégiai tervezés a megfelelően részletes tervezési adatokkal kiegészítve tovább vihető a kiviteli tervezés szintjére. Célunk a piacon ennek az iránynak az implementálásával egyedi megoldást biztosítani a konkurens termékekkel szemben, amely így a részletes kiviteli tervezés tevékenységét is támogathatja.

A megvalósuló rendszer térinformatikai adatbázisra épülve képes lesz különböző forrásokból származó térinformatikai adatokat tárolni, valamint biztosítja a megjelenítendő térképi és nyomvonal adatok WEB GUI által történő kiolvasását.

Megvalósított projektjeink

Piaci KFI: Az infokommunikációs infrastruktúrák életciklusmenedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer, illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok elvégzése.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00203
Kedvezményezett neve: NETvisor Zrt.
A megítélt támogatási összeg: 197.217.585 Ft
A projekt kezdési dátuma: 2021. szeptember 01.
A projekt záró dátuma: 2023. augusztus 31.

Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében a NETvisor Zrt. kutatásfejlesztést valósított meg, melynek célja volt, hogy az infokommunikációs infrastruktúrák életciklus menedzsment szemléletű fejlesztését támogató keretrendszer,

illetve ezen rendszer építőelemeinek létrehozásához szükséges kutatási és fejlesztési feladatok elvégzéséhez a projekt keretében a meglévő tervező és üzemeltetéstámogató eszközeit, új elemekkel bővítse, továbbfejlessze és egy egységes rendszerbe integrálja.A projekt részletes célja volt:

A projekt keretében elvégzett feladatok a hálózatok optimalizált tervezése és üzemeltetése holisztikus megközelítését képviselik, ahol a teljesítménymonitorozás és a hálózattervezés szinergikusan egy robusztus és alkalmazkodó távközlési infrastruktúrát hoz létre. A prediktív elemzéstől az egységes keretrendszerekig és felhőalapú megoldásokig ez a törekvés a hálózatok teljes életciklusát támogatja és digitalizálja, ezzel innovatív módon megújítva a hálózatok kezelését, biztosítva, hogy agilisak, hatékonyak és rugalmasak maradjanak a változó igényekkel és kihívásokkal szemben.

A teljesítménymonitorozás területén jelentős előrelépés a predikciós és anomália-detektáló keretrendszer bevezetése. Ez a keretrendszer proaktív őrszem, amely kihasználja az adatelemzés erejét a lehetséges problémák előrejelzésére és a hálózaton belüli rendellenességek gyors észlelésére. A várt viselkedéstől való eltérések azonosításával felhatalmazza a hálózati rendszergazdákat megelőző intézkedések megtételére, ezáltal növelve a hálózat megbízhatóságát. A telemetriai adatgyűjtő előkészítése kulcsfontosságú lépés a különböző hálózati összetevőkből származó valós idejű adatfolyamok rögzítésében.

A hálózattervezésben a többrétegű hálózati modell biztosítja a hálózatok valóságnak megfelelő reprezentálhatóságát. A továbbfejlesztett átviteltechnikai- és hozzáférési hálózat tervezést optimalizált módon tervező algoritmuskészletek, magas rendelkezésre állású, hatékony hálózatok megvalósítását teszik lehetővé. Az egységes keretrendszer és adatcsere interfészek biztosítják a szinergiát, a felhőalapú, multi-tenant szolgáltatási keretrendszer pedig egyszerűsíti a hálózattervezést a nagyobb hatékonyság érdekében.

A projekt időtartama során az alábbi eredményeket értük el:

A kutatási-fejlesztési projekt eredményeként létrejött hálózattervező és üzemeltetéstámogató, önállóan is piacképes termékek, illetve az azok integrálásával kialakítható, a hálózatfejlesztési projektek teljes folyamatát támogató rendszer használata azon infokommunikációs szolgáltatók, közművállalatok, pénzintézetek, kormányzati- és állami vállalatok, intézmények továbbá hálózatépítők és rendszerintegrátorok számára kiemelten fontos, amelyek a működésükhöz, szolgáltatásaik nyújtásához üzletkritikus, komplex hálózati infrastruktúrákat fejlesztenek és üzemeltetnek.

Hálózattervezés munkacsoport: Az első mérföldkőben elkészült kutatási- és specifikációs anyagok alapján kifejlesztésre került a többrétegű hálózati modell. A korábban implementált magas rendelkezésre állást biztosító transzport- és optimális hálózati struktúrával bíró hozzáférési hálózati tervező algoritmusok továbbfejlesztései a kitűzött elvárásoknak megfelelően megvalósult, és a hálózattervező rendszerükbe történő integráció eljárásai is elkészültek. A hálózatok rendelkezésre állását kalkuláló algoritmusok adaptálva lettek a tervezőrendszerünkbe. Saját üzemeltetés támogató (műszaki nyilvántartás, hálózatfelderítő és teljesítmény monitorozó) rendszereink és tervezőrendszerünk közötti adatcserét és kollaborációt biztosító interfészek és egységes keretrendszer kialakításra kerültek. A kutatási-fejlesztési projekt eredményeként létrejött egy a hálózattervező és üzemeltetéstámogató, önállóan is piacképes termékek, illetve az azok integrálásával kialakítható a hálózatfejlesztési projektek minden ciklusát támogató rendszer.

Üzemeltetéstámogatás munkacsoport: Elkészült az első mérföldkő során használt teszt rendszer tapasztalataira alapozva az anomália detekciós keretrendszerünk. Az alkalmazás egy elosztott architektúrájú rendszer, amely képes a kialakított modelljének köszönhetően többféle forrásból is adatok fogadni és azokon alapvetően háromféle algoritmust futtatni: kiinduló modellt előállítani (tipikusan neurális hálózatokat használó algoritmusok esetében), amely megtanulja a kapott mérés mintázatát; statisztikai és tanuló alapú algoritmusokat futtatni, anomália detekciós céllal; illetve a mérések nagyobb halmazát elemezve ajánlást adni a használandó algoritmusról és annak ún. hyperparamétereiről. Az anomália detekciós keretrendszer egy teljeskörű környezetet biztosít mind ezen algoritmusok futtatásához, mind azok fejlesztéséhez és az eredményeik megtekintéséhez. Emellett a keretrendszer csatlakozik a PVSR monitorozó rendszerhez, így képes onnan konfigurációs és mérési adatok fogadására, illetve vissza is tudja adni a megtalált anomáliákat és azokat a PVSR a saját rendszerén belül meg is tudja jeleníteni. Ezeken felül elkészült a PVSR monitorozó rendszerhez egy telemetria adatgyűjtő modul is, amely két protokoll feldolgozását valósítja meg: a gNMI protokollt és a Cisco Modell-driven Telemetry-t.


Mutass többet

VKE: Vállalati környezet IoT keretrendszerének létrehozása

Partnereinkkel, a BME Automatizálási Tanszékkel és a CS-Process Mérnöki Kft-vel kidolgoztunk egy menedzselt IoT keretrendszert, amelynek segítségével a termelővállalatok gyorsan és költséghatékonyan tudják tevékenységüket átalakítani vagy bővíteni a negyedik generációs digitális elveknek megfelelően.

A keretrendszer lehetővé teszi az ipari léptékű elosztott szenzor- és vezérlő-hálózatok kialakítását azzal, hogy biztosítja a hálózatok hosszú távú működéséhez és hatékony használatához szükséges egységes és egymással szorosan integrált szoftver komponenseket.

Kiemelt célunk az volt, hogy a keretrendszer támogassa a szenzoros és vezérlő kommunikációs technikák diverzitását, azaz alkalmas legyen publikus és privát, vezetékes és rádiós, nagy és csekély adatforgalmú, valamint az ezeket vegyesen használó szenzorhálózatok megvalósítására is.

A rendszer megkülönböztető jellemzője a fokozott üzem- és adatbiztonság garantálása a rendszerhierarchia minden szintjén, újdonsága pedig a hatékony üzemeltethetőség, a privát és szolgáltatói környezetben való, több szakterületet lefedő alkalmazhatóság együttese.

NAPA-WINE: P2P TV távközlési vonatkozásai

A Netvisor fontos feladatot teljesített az Európai Unió FP7-ICT-2007 programjához tartozó, a lezárult P2P TV távközlési vonatkozásait vizsgáló NAPA-WINE projektben, ahol több európai egyetemmel és vállalattal dolgoztunk együtt.

A különféle P2P streamelési lehetőségek hatását és a Napa-Wine megközelítés hatékonyságát (a hagyományosabb megközelítésekhez képest) vizsgáltuk valódi streaming kliensek valós körülmények között történő futtatásával.

ECONET: Energiatakarékos hálózatok

Alapító tagként vettünk részt az EU 7-es számú Keretprogramja által támogatott ECONET (low Energy COnsumption NETworks) projekt fejlesztési munkájában, ahol a kutatás lényege, hogy a hálózati eszközöket illetően olyan új technológiákat, integrált vezérlési követelményeket és mechanizmusokat fejlesszünk és teszteljünk, amelyek energiát takarítanak meg oly módon, hogy a hálózati kapacitásokat és erőforrásokat dinamikusan igazítják a pillanatnyi forgalmi terheléstől és felhasználói igényektől függően, miközben átfogóan biztosítják a szolgáltatás minőségét.

mPlane: Internet átfogó mérése és monitorozása

A 2012 novemberében indult és 16 konzorciumi tag – távközlési szolgáltató, egyetem, nagy és kis-közepes vállalat – együttműködésével a projektben az Internet teljesítmény- és rendelkezésre állási problémáinak okait kutattuk.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal

Back to top